Elnökség

Martin Krisztián – elnök

Több mint 10 éve foglalkozom horgászegyesületi tevékenységgel. Hálás vagyok, hogy a múltban egy patinás egyesületben lehettem vezetőségi tag, és tapasztalatot szerezhettem az egyesületi vezetés és a horgászinformatikai rendszer működtetésével, fejlesztésével kapcsolatban. A horgászokmányok kiállításánál és a vízparton, Halőrként élő kapcsolatom van a horgászokkal. A poronty.se megalakulásánál szempont volt, hogy olyan szervezetnél kamatoztassam a megszerzett tapasztalatokat, ahol fontos az informatikai háttér, a rugalmasság, a tenni akarás és a horgásztársadalom ügyfélként való kiszolgálása. Mindezeken túlmenően érzékeny vagyok az elesettek, a rászorulók támogatására.

Tenni kívánok azért, hogy:

  • a fogyatékkal élő gyerekek is megtapasztalják a horgászat szépségét,
  • a horgászsport, a horgászturizmus fejlesztése, népszerűsítése eredményesebb legyen,
  • a horgászadminisztráció és a horgászokmányok egyszerűbbek legyenek,
  • a poronty.se szolgáltatásai minden horgász számára elérhetővé váljanak.

Bízom benne, hogy minél több horgásztársunk megismeri a poronty.se tevékenységét, és a jövőben minket választ egyesületének.

A halak szemében minden ember egyforma!


Dankó Gábor – elnökségi tag

Ferencvárosi lakosként a 2000-es évek elejétől foglalkozom a kerületi gyerekek egy csoportjának terelgetésével, nevelésével, hogy hittel teli, boldog életük lehessen. Ezen évek alatt fejlődött szociális érzékenységem is, mára az életem több területén állok kapcsolatban családokkal és fiatalokkal. Pedagógusként egyik alapszakom a család- és gyermekvédő tanári szak, így nem áll távol tőlem egyesületünk nemes célkitűzése, a fiatalokért és fogyatékkal élőkért végzett tevékenységünk.

A horgászatot – mint sok más ember is – gyermek korban szerettem meg, de a véletlennek, ámbár tudatos keresésnek volt köszönhető, hogy felnőtt koromban egy patinás egyesületbe kerültem. Az akkori vezetőik szeretettel fogadtak és hamar az ifjúsági bizottság tagjává, később vezetőjévé váltam. Az ott töltött évek alatt kapcsolódott össze a gyermekekkel való foglalkozás a horgászattal…

Hálás vagyok alapító tagjainknak, hogy megalakítottuk a poronty.se-t, mert munkánkkal nyíltan felvállaljuk és tevőlegesen is teszünk azért, hogy a nehézségekkel küzdőkön segítsünk és az esélyegyenlőséget megteremtsük. Bátorítok minden horgásztársamat, hogy legyen egyesületünk tagja területi hovatartozás nélkül, mert tagságával nemes célokat támogat.

Vedd magad körül jó emberekkel és abból valami nagyon jó dolog születhet!

– mert A halak szemében minden ember egyforma! –


Schuszt György – elnökségi tag

Gyermekkoromban szerettem meg a horgászatot, miközben ismerkedtem a természet szépségeivel. Azóta is lelkes rajongója és művelője vagyok ennek a csodálatos sportnak. Elhivatottan védem környezetünket, és óvom a természetet.

Édesapa lévén gyermekemet is a természet szeretetére, megóvására és tiszteletére tanítom, természetesen a horgászati ismeretek elsajátítása is része életünknek.

 2018-ban barátom felkérésére csatlakoztam, a poronty.se alapító csapatához, mert azonosan gondolkodunk a horgászatról, a természetről, és hasonló érzékenységgel viszonyulunk a rászorulók, és elesettek támogatásához.

A Poronty Sporthorgász Egyesület keretein belül lehetőségünk nyílik a horgászutánpótlás nevelése mellet, a legfiatalabb óvodás korosztállyal megismertetni és megszerettetni a természetet.
Közösen dolgozunk azon, hogy eredeti céljaink megvalósításával, a hátrányoshelyzetű és fogyatékkal élő gyermekeknek is elérhetővé váljon a horgászsport, és lehetőségük legyen közelebb kerülni a természethez.

Célunk, egy elfogadó, természetszerető utánpótlásbázis kinevelése, mert:

A halak szemében minden ember egyforma!


Magyar Balázs – elnökségi tag

Mióta az eszemet tudom magával ragadott a horgászat világa és mindaz, ami átöleli ezt a fantasztikus sportot. Már gyerek koromtól aktívan részt vettem az egyesületi életben, ami hamar elvezetett a verseny horgászathoz és az ifjúságneveléshez is. Az évek során sokat tanultam, tapasztalatot szereztem. A horgász sport szépsége mégis az, hogy sosem lehet kiismerni igazán, folyamatosan kell tanulni.

Szeretném segíteni tanácsadással, tapasztalatátadással a fiatal horgászokat, hogy minél több információhoz jussanak, érdeklődésük fennmaradjon a sport iránt, merjenek új dolgokat kipróbálni, remélve, hogy évek múlva én tanulhatok majd tőlük.

Gyermek koromban szüleim révén több sérült emberrel teremtettem kapcsolatot. Éppen ezért nagy örömöt okozott, mikor megalapítottuk a Poronty Sporthorgász Egyesületet. Elhatároztam, hogy mindent megteszek azért, hogy a sérült emberek is megtapasztalhassák azt az életérzést, amit a horgászat és az egyesületi közösség adhat.

Sajnos sokszor tapasztalom, hogy a mindennapi életben nem a segítségnyújtás hiánya a legnagyobb probléma a fogyatékkal élő személyek felé, hanem inkább az, hogy az emberek nem tudják kezelni azt a helyzetet, amibe éppen csöppennek és akaratlanul is degradálják azt a személyt, akinek segíteni akartak. Programjainkon nagy hangsúlyt fektetünk az érzékenyítésre. Kimondottan a fiatalokat próbáljuk bevonni, hogy megismerhessék sérült társaikat, ami által nagyobb egyensúlyban tudjanak élni a jövőben, és hozzáértően tudjanak segíteni az erre rászorulóknak. Hisz minden csak akkor változik, ha változtatni próbálunk rajta és így eljuthatunk ahhoz a szemlélethez, melyet a halak is közvetítenek:

„a Halak szemében minden ember egyforma”.